Bảng xếp hạng Can Cup 2019

Bóng đá thế giới

Can Cup 2019

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0