CLB Manang Marshyangdi

Tên đầy đủ:
Manang Marshyangdi