Kết Quả Cúp New Zealand

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=7345&sid=482&rcode=Chung Ket
Vòng Chung Ket