Kết Quả US Open Cup

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=6030&sid=442&rcode=Tu Ket
Vòng Tu Ket