Kết Quả VFF Cup

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn:7005/getinfo?name=match_list_round&ccode=ACHEN&sid=422&rcode=3
Vòng 3